Enkel webbdesign – att tänka på

Första intrycket
Oavsett vad en hemsida är ämnad till är det första intrycket viktigare än något annat. Första intrycket är vad som avgör om en besökare väljer att stanna på sidan eller styra pilen den korta biten till det förödande röda krysset som stänger ner detta alster som det antagligen ligger många slitsamma timmar bakom. Färg, utformande, titel och bilder är termer som hjälper till att skapa ett passande första intryck.

Navigering
När besökarens intresse fångats skall det också hållas kvar. En del i detta är att ha en god navigering på hemsidan. Det skall vara lätt att hitta det mest aktuella och spännande, men också att ta sig tillbaka till startsidan när man är intresserad av att se mer. Beroende av hemsidans tema och målgrupp ser den bästa navigeringsdesignen inte alltid likadan ut.

Målgrupp
Vem som besöker hemsidan i fråga har naturligtvis en stor betydelse. Om sidan är ämnad för försäljning bör den vara ganska neutralt färglagd för att framhäva produkterna men också för att passa många i smaken samtidigt. En hemsida som representerar en musikgrupp eller en bloggare kan gärna ha mer personliga intryck och färgläggningar för att varje besökare skall känna att man hamnat på rätt ställe.