Vett och etikett inom webbdesign

Spännande men riskfyllt
Att designa en egen hemsida må vara nog så spännande oavsett ändamål och förkunskaper, men det är också mer riskfyllt än många till en början anar. Liksom i alla delar av samhället finns det regler som måste följas när man arbetar och skapar på Internet. De viktigaste och lyckligtvis även mest kända lagarna i det här fallet handlar om kopiering, publiceringstillstånd och personlig integritet.

Upphovsrätt
Upphovsrätt, eller copyright som det kallas i vardagligt tal, existerar som så många andra lagar i skyddande syfte. I det här fallet är det ett verk i form av en låt, bild, hemsida, skulptur, program etc. som skyddas. Det är det konkreta utformandet snarare än idén därbakom som omfattas av skyddet. Upphovsrätten skyddar varje skapat verk fram till och med 70 år efter upphovsmannens bortgång.

Skyddad integritet
På din hemsida är det ganska fritt fram vad du vill skriva och berätta om, men när det kommer till utpekade personer behöver du känna till personuppgiftslagen (PUL). Sedan 1998 fungerar den för att skydda varje enskild individs personliga integritet vid personuppgiftsbehandlande. Det innebär att du inte får publicera vissa uppgifter om en enskild person. Vilka uppgifter det gäller regleras i lagen beroende av behandlingssätt och -syfte. Främst är det personnummer och liknande som alltid skyddas av PUL.