Värmepumpar i Stockholms industri

Värmepumpar i Stockholms industri

Relativt få värmepumpar installerade i industrin . Men som miljöbestämmelser blir strängare , kan industriella värmepumpar blivit en viktig teknik för att minska utsläppen , öka effektiviteten och begränsa användningen av grundvatten för kylning .

För att säkerställa en sund tillämpning av värmepumpar i industrin bör processer optimeras och integreras . Dessa värmepumpar i Stockholm finns till salu. Genom processintegration förbättrad energieffektivitet uppnås genom termodynamiskt optimera totala industriella processer . Ett viktigt instrument för processintegration är nypa analys , en teknik för att karakterisera processvärmeflödenoch identifiera möjligheter för värmeåtervinning . Sådana möjligheter omfattar förbättrade värmeväxlarnätverk, kraftvärme och värmepumpar . Pinch -analys är särskilt kraftfull för stora, komplexa processer med flera operationer , och är ett utmärkt instrument för att identifiera ljudvärmepumpsmöjligheter.

Industriella applikationer visar en stor variation i den typ av drivenergi, värmepump storlek , driftsförhållanden , värmekällor och vilken typ av applikation . De värmepumpar är i allmänhet utformade för en specifik applikation , och är därför unik .